ANYAGOK ÉS ÓRAI JEGYZETEK
FÉLÉVEKRE BONTVA
5. szemeszter
6. szemeszter
Polgári Jog II
Polgárjog III  
Munkajog II

Büntetõjog IV

 

 
Bünti III
Büntetõ eljárás II  
Büntetõ eljárás I
Kriminalisztika  
TB-Jog

Bünteto végrehajtás

 

 
ORAI JEGYZETEK !
Órai jegyzetek  
Választható tárgyak
Kötelezõen választható (2 Kredit)
Szabadon választhatón (1 Kredit)
1. szemeszter
2.szemeszter
3.szemeszter

4. szemeszter

ÓRAI JEGYZETEK
Polgári/munka/penzugy

Penzugy Szigo!!!

Munkajog

Római jog
Magyar jogtörténet
Egyetemes jogtörténet
Közigazgatási jog (I)
Közigazgatási jog (II)
Büntetõ jog (I)
Jogi alaptan